Jdi na obsah Jdi na menu

Chovné podmínky bavorských a hannoverských barvářů

22. 9. 2017

Chovné podmínky bavorských a hannoverských barvářů

 

Název: Českomoravský klub chovatelů barvářů, z.s.

IČO: 60150581

Adresa: Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4

Podmínky pro chovnost barváře:

1. Výstavní ocenění z klubové výstavy barvářů, pořádané ČMKCHB s ohodnocením

pes/fena výborný nebo velmi dobrý. Věk barváře musí být v době ohodnocení na

klubové výstavě minimálně jeden rok.

2. Pracovní zkoušky:

a) Psi - Pb I. nebo II. cena + IHb I. nebo II. cena

b) Feny - Pb I. nebo II. cena + IHb I. nebo II. cena.

3) Od 10. 2. 2015 musí být IHb uznatelná pro chovnost barváře vykonána za

přítomnosti člena výboru, KK nebo jimi určeného jiného člena klubu. Místo a čas

konání IHb nahlásí telefonicky vůdce nebo rozhodčí, jakmile se o zkoušce dozví,

nejbližšímu členovi výboru nebo KK, který je povinen zajistit svoji osobní nebo jim

pověřeným členem klubu, kontrolu této zkoušky. Finanční náklady na tuto osobu plně

uhradí klub. U jedinců, kde nebyla možnost na IHb odzkoušení hlasitého štvaní, bude

dodatečně hlasitost barváře odzkoušena a zapsána rozhodčím do PP (zkouška

hlasitosti provedená na spárkaté zvěři dle ZŘ).

4) Rentgenové vyšetření DKK od minimálního stáří 12 měsíců s maximálním

poškozením 1/1 (B/B).

Upozornění:

Vyšetřením, případně vyhodnocením snímků DKK je pro ČMKCHB pověřen MVDr.

Jaromír Ekr, Veterinární klinika Hradec Králové 4, Kukleny, Pražská 94/53, 500 04

Hradec Králové telefon: 495 533 261, mob. pohotovost 605 346 317

5) Plnochrupost obou plemen.

6) Bonitace provedená poradcem chovu + rozhodčím z exteriéru od minimálního

stáří 1 roku zapsaná do PP. (Měla by být posledním aktem uchovnění jedince).

Poradce chovu může:

a) prodloužit pracovně vynikajícím jedincům, kteří jsou v dobré kondici, působení v

chovu o jeden rok.

b) vyřadit z chovu jedince charakterově slabé, nervózní, bázlivé, agresivní nebo s

nevýraznou chutí do práce nebo jedince, u kterých se projevilo závažné, geneticky

podmíněné onemocnění (epilepsie)

c) Klub nadále doporučuje účast svých členů na jarních svodech, zkouškách,

výstavách a jiných kynologických akcích, pořádaných ČMMJ, ČMKJ a ČMKU.

Zápis z jednání výboru a DR ČMKCHB, které proběhlo v Kolesách dne 8. 12.

2015

Od 1. 1. 2016 se zavádí povinnost chovatele předložit od chovného jedince genetický

profil DNA.

Tento genetický profil jedince je podmínkou pro vystavení jak krycího listu, tak

doporučení ke krytí. Náklady jdou na vrub majitele chovného jedince (zhruba 1.000

Kč). Výborem je doporučeno odborné pracoviště Genomia Plzeň, možné je však

provést u kterékoliv akreditované laboratoře.