Jdi na obsah Jdi na menu

Směrnice ČMKU k vystavování exportních průkazů původu

22. 9. 2017

 Směrnice ČMKU k vystavování exportních průkazů původu

1) PP jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovníkem pracoviště plemenné knihy ČMKU označen:

- razítkem „EXPORT PEDIGREE“

- reliéfním razítkem se znakem ČMKU

- ochrannou bezpečnostní samolepkou, resp. hologramem

- kulatým razítkem ČMKU včetně podpisu oprávněného pracovníka

- jménem a kompletní adresou nového majitele

2) Exportní průkaz původu je možné vyhotovit pouze chovateli, případně českému majiteli psa, jehož jméno a adresa je zapsána v průkazu původu vyváženého jedince v rubrice „Majitel“. Český majitel vyváženého jedince není-li zároveň jeho chovatelem je oprávněn vyvézt pouze 1 jedince v kalendářním roce.

3) Exportní průkaz původu může osobně vyřídit i jiná osoba než chovatel, případně český majitel (viz bod 1), mající stejnou adresu jako žadatel o vývoz (např. manžel, druh…), tedy i osoba blízká dle občanského zákoníku § 116. Tato osoba je povinna se pracovníkovi příslušného pracoviště plemenné knihy ČMKU prokázat předložením občanského průkazu nebo jiného dokladu, ověřujícího její totožnost. Pracovník provede písemný záznam o osobě, která exportní průkaz vyřizuje.

4) Pracovník příslušného pracoviště plemenné knihy ČMKU nebo sekretariátu ČMKU je oprávněn ověřit totožnost osoby vyřizující exportní průkaz původu. (pozn. každé osoby, tedy i chovatele)

5) Doklad o zaplacení je možné vystavit pouze na jméno chovatele, případně českého majitele psa. V případě, že osoba vyřizující exportní průkaz původu nesplňuje podmínky bodu 2, je průkaz původu vždy zaslán na dobírku osobě uvedené v průkazu původu jako majitel (chovatel) žádající o vývoz. Není možné vystavit tento doklad na jméno jiné osoby, není-li tato osoba chovatelem ani majitelem vyváženého jedince.

6) Od 01. 01. 2008 vystavují exportní průkazy původu všechna pracoviště plemenné knihy ČMKU a to na ty průkazy původu, které byly na daném pracovišti vystaveny, nebo zapsány.

7) Kompletní seznamy jsou vedené v jednom elektronickém formuláři a jsou přístupné k nahlédnutí všem osobám zodpovědným za zpracování této agendy.

8) Vydání exportního průkazu původu nepodléhá schválení chovatelského klubu.

 

Schváleno P ČMKU 19.1.2006, platnost od 1.2.2006

Úprava bodu č. 2 (příp. 3 a 4) schválena na zasedání P ČMKU dne 12. 06. 2007

Doplnění bodu č.1 a úpravy bodů 3 a 5 – usnesení P ČMKU dne 13.12.2007

Úprava bodů 1. 3. a 4. a doplnění bodu 6. - usnesení P ČMKU 82/11/2008 ze dne 08.01.08

Úprava bodu 3 a nový bod 7 – Usnesení P ČMKU 54/10/11 ze dne 26.10.2011 s okamžitou platností.

Doplnění bodu 8 v plném znění – usnesení P ČMKU 131/04/17 ze dne 21.4.2017 s okamžitou platností.