Jdi na obsah Jdi na menu

Zmeny požadavku pri cestování se psy v rámci Evropské unie

22. 9. 2017

Zmeny požadavku pri cestování se psy v rámci Evropské unie

Majitelé psu si již zvykli na to, že pokud chtejí z jakéhokoliv duvodu vycestovat se svým

psem mimo území CR, je treba, aby pes mel vystavený pas a byl identifikacne oznacen. Od 2.

cervence vchází v platnost pomerne duležitá zmena, která spocívá v tom, že jako identifikacní

oznacení prestává být uznáváno tetování a jednoznacne platí, že pes musí být oznacen mikrocipem.

Oznacení mikrocipem provádí soukromý veterinární lékar. K oznacení je možné použít pouze

mikrocipy splnující ISO normy pro mikrocipy a ctecí zarízení - ISO 11784 a ISO 11785. Ten, kdo

chce vzít sebou psa na dovolenou do zahranicí nebo kdo se chce zúcastnit zkoušek, souteží ci

výstav, by s tím mel pocítat. Požadavek se vztahuje na cestování po státech EU, na tak zvané tretí

vyjmenované zeme a také na situaci,kdy majitel se psem vyjede mimo území EU a následne se do

nej chce vrátit. Pod termínem „tretí vyjmenované zeme“ se skrývají zeme, které sice nejsou cleny

EU, ale mají s EU uzavrenou dohodu.

V prípade nekterých státu ( Velká Británie, Irsko, Malta, Švédsko) a také pri zpetném

návratu psa do státu EU ze zeme, která není clenem EU a není na seznamu tretích vyjmenovaných

zemí, je ješte požadováno serologické vyšetrení na vzteklinu. Jeho duvodem je snaha overit, že

ockování proti vztekline melo u daného jedince požadovanou odezvu, která spocívá ve vytvorení

dostatecného množství protilátek. Do srozumitelné formy prevedeno to znamená, že se overuje, zda

je pes opravdu schopný se prípadnému nakažení vzteklinou ubránit. Minimální hladina protilátek je

stanovena na 0,5 m.j./ml séra (m.j.= mezinárodní jednotka). Pro uvedené vyšetrení platí následující

pravidla:

ı pes musí být oznacen mikrocipem pred ockováním, vydáním pasu a odberu krve na

vyšetrení hladiny protilátek.

ı sérologické vyšetrení lze provést nejdríve 30 dní po ockování proti vztekline. Toto vyšetrení

musí být provedeno ve schválené laboratori, kterou je v prípade Ceské republiky Státní veterinární

ústav v Praze

ı sérologické vyšetrení není nutné opakovat, pokud po nem bylo zvíre pravidelne ockováno v

intervalech doporucených výrobcem vakcíny

Uvedená pravidla jsou ješte v prípade jednotlivých zemí doplnena speciálními požadavky:

Velká Británie,Irsko a Malta:

Požadují odber krve pro vyšetrení hladiny protilátek proti vztekline provedený alespon 6 mesícu

pred vstupem do zeme.

Švédsko

Požaduje odber krve pro vyšetrení hladiny protilátek proti vztekline provedený minimálne 120 dní

po ockování proti vztekline a maximálne pred uplynutím doby platnosti tohoto ockování.

Požadavky v prípade zpetného návratu nebo dovozu psu na území Ceské republiky ze tretích

zemí,

Odber krve pro sérologické vyšetrení musí být proveden alespon 30 dní po ockování a 3 mesíce

pred presunem zvírete nebo jeho návratem na území EU.Toto trímesícní období se nepoužije pri

opetovném návratu zvírete, v jehož pase je potvrzeno, že sérologické vyšetrení s pozitivním

výsledkem bylo provedeno dríve, než zvíre opustilo území EU.

Bližší informace, napr. seznam vyjmenovaných tretích zemí nebo u nás schválené vakciny proti

vztekline vcetne doby jeji platnosti lze najít na stránkách Státní veterinární správy (www.svscr.cz).

Vladimíra Tichá